PROGRAM STAŻOWY

Sensem i celem 18-miesięcznego programu szkoleniowego jest wykształcenie Państwa do podjęcia odpowiedzialnej pracy i stałe zatrudnienie w naszym przedsiębiorstwie. Poprzez ten program chcemy dać Państwu możliwość wglądu w sposób działania międzynarodowego przedsiębiorstwa, zdobycia doświadczenia zawodowego i zrobienia kariery w Grupie Saller. Program ten nadaje się dla każdej grupy zawodowej. Realizujecie Państwo staże w naszych działach, odpowiednio do swoich zdolności i drogi zawodowej.

Możecie Państwo na własną rękę odkrywać swoje predyspozycje, talenty i zdobywać wiedzę na różnych płaszczyznach.

Elementami składowymi niniejszego programu szkoleniowego są z reguły:

– dział organizacyjny firmy

– odpowiedni dział specjalistyczny

Po krótkim czasie stajecie się Państwo samodzielnymi pracownikami w danym zakresie i zaczynacie odnosić pierwsze sukcesy.

PROGRAM STAŻOWY

Więcej informacji

Prosimy o kontakt:

Saller Dział personalny

In der Buttergrube 9
99428 Weimar – Legefeld

Tel: +49 (0) 36 43 / 86 74 169
Fax: +49 (0) 36 43 / 86 74 195
E-Mail: jobs@saller-bau.com