Międzynarodowa koordynacja

Koordynujemy przepływ informacji między krajami, wykonujemy czynności sprawdzające i towarzyszymy podejmowaniu decyzji przez zarząd. Do tego typu zadań należy w szczególności przygotowywanie posiedzeń, kontrola terminów, zarządzanie listami, zabezpieczanie danych i utrzymywanie firmowych standardów we wszystkich krajach.