Facility-Management

Facility Management w zakresie handlowym

Utrzymujemy nasze nieruchomości w najlepszym stanie!
W ramach zarządzania nieruchomościami odpowiadamy za wszechstronną opiekę i administrowanie nieruchomościami  w zakresie handlowym i infrastrukturalnym. Celem jest utrzymanie funkcjonalnych i atrakcyjnych nieruchomości, które łatwo można dostosować do zmieniających się wymogów. Nadrzędnym celem jest zadowolenie naszych najemców i klientów. Zakres naszych działań obejmuje aktywne zarządzanie umowami najmu i umowami z usługodawcami, koordynację usługodawców, benchmarking, controlling i wysyłanie upomnień, sporządzanie bilansów energetycznych oraz opiekę nad najemcami. Do naszych zadań należy także zdobywanie ofert oraz porównywanie cen.

Nieruchomości będące pod naszą opieką są regularnie odwiedzane. W czasie tych wizyt przeprowadzamy rozmowy z naszymi najemcami. Nasze starania kierują się zawsze ku utrzymaniu nieruchomości na aktualnym technicznym poziomie, co umożliwia właścicielom zwiększenie wartości tych obiektów. Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy także prace związane z przebudową obiektów.

Facility Management w zakresie technicznym

Wywieramy wpływ!

Opiekujemy się naszymi nieruchomościami i przejmujemy samodzielne wykonanie prac budowlanych zlecane przez dział planowania, oraz dział ekspansji/wynajmu, we współpracy z partnerami z Facility Management.