Dział prawny

Wspólnie z zarządem doradzamy naszym działom we wszystkich kwestiach prawnych. Sporządzamy wzory umów dla wszystkich krajów oraz opracowujemy wzory formularzy i pism standardowych dla naszych działów w kraju i za granicą. Do naszych zadań należy także wykonywanie zadań w ramach zastępstwa procesowego, udzielanie zleceń zewnętrznym adwokatom. Ważnym obszarem pracy jest prowadzenie postępowań upominawczych i egzekucyjnych, jak i kompletowanie biblioteki prawniczej w kraju i za granicą. Szczególną uwagę zwracamy przy tym na prewencję i eliminowanie ewentualnych błędów naszych działów.