Dział personalny

W każdej chwili jesteśmy pomocni!
Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo funkcjonuje tylko dzięki kompetentnym, zmotywowanym pracownikom. Naszym zadaniem jest, aby właściwe talenty zaangażować w naszym przedsiębiorstwie na właściwych miejscach. Dobrze wykształcony personel, wysoka motywacja, lojalność wobec firmy i wynagrodzenie uwzględniające osiągnięcia w pracy są dla nas czynnikami gwarantującymi sukces przedsiębiorstwa.
Nasz dział personalny zajmuje się planowaniem personalnym, prowadzeniem spraw osobowych, rozwojem personelu, komunikacją personalną, pozyskiwaniem personelu, planowaniem zatrudnienia, organizacją personalną, zarządzaniem wynagrodzeniami, opieką nad pracownikami i polityką personalną.
Dział personalny, we współpracy z kierownikami zespołów, opiekuje się wszystkimi pracownikami począwszy od pierwszego dnia ich pracy.