Budowa i jej nadzór

Wiemy, co dzieje się na naszych placach budowy!

Naszym zadaniem jest kontrola jakości, terminów i całego procesu budowy.

Nasze projekty budowlane zlecane są do realizacji przez naszych pracowników zewnętrznym firmom. Ważna jest przy tym wspólna kontrola jakości, terminów i całego procesu budowlanego w czasie realizacji. Nasi inżynierowie i koordynatorzy projektów na bieżąco nadzorują postępy w budowie, troszczą się o jakość i terminowe wykonywanie prac oraz ponoszą odpowiedzialność za budżet budowy.

Odpowiednio wcześnie opracowujemy nowe koncepcje i idee. W ramach realizacji projektów zespół ściśle współpracuje z architektami. Wspólnym celem jest stworzenie dla gmin i klientów wyjątkowych miejsc, w których można się dobrze czuć.