Architektura i planowanie

Budowa realizowana jest dokładnie według planów!

Opracowujemy koncepcje dla naszych partnerów i kształtujemy nieruchomości handlowe na nowo. Planujemy i realizujemy pojedyncze obiekty, mniejsze i większe parki handlowe oraz centra handlowe. Przekonujemy naszych partnerów do innowacyjnych rozwiązań i produktów.

Partnerska współpraca z urzędami oraz aktywne współdziałanie podczas procedury udzielania pozwolenia na budowę.

Zadania z zakresu planowania wykonawczego uzupełniają szerokie i różnorodne spektrum zadań. Wspólnym celem jest stworzenie wyjątkowych i przyjaznych miejsc, dla dobra społeczności lokalnej i klientów. Osiągamy na tym polu sukcesy w kraju i za granicą!